Integritetspolicy

Vi (Vi”, ”Oss” eller ”Vår”) är fast beslutna att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Denna integritetspolicy har skapats för att informera dig om hur vi hanterar, samlar in, lagrar och använder den information som du tillhandahåller i samband med webbplatsen immediateflow.org (”Webbplatsen”).

Vi kommer att upprätthålla följande principer:

 • Att vara transparent när det gäller insamling och behandling av personuppgifter om dig:

Det är viktigt för oss att du alltid har all information som krävs för att du ska kunna fatta välgrundade beslut om behandlingen av personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats eller när du samtycker till att börja handla med en tredje parts handelsplattform. För detta ändamål kommer vi att använda oss av olika tekniker och åtgärder som syftar till att ge dig relevant information om behandlingen av personuppgifter om dig, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Om vi anser att du behöver särskild information kommer vi dessutom att tillhandahålla den till dig vid lämplig tidpunkt och på lämplig plats.

Vi svarar också gärna på eventuella frågor och ger dig alla klargöranden du behöver, med förbehåll för rättsliga begränsningar. För detta ändamål kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: [email protected]

 • Att behandla personuppgifter om dig enbart för de ändamål som anges i policyn:

De ändamål för vilka vi kan behandla personuppgifter om dig inkluderar bland annat att göra webbplatsen tillgänglig för dig och förse dig med en anslutning till en tredje parts handelsplattformar (”tjänsterna”), att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, att förbättra tjänsterna (inklusive webbplatsen), att skydda våra rättigheter och intressen, att utföra affärs- och administrativa aktiviteter som stöder tillhandahållandet av tjänsterna till webbplatsanvändarna och/eller att upprätthålla eventuella rättsliga och/eller regulatoriska krav.

Dessutom kommer vi att behandla personuppgifter om dig för att förstå dina personliga behov och preferenser.

 • Att investera betydande resurser för att respektera dina rättigheter i samband med personuppgifter om dig:

Vi lägger stora resurser på att du ska kunna utöva dina rättigheter som registrerad. Därför kan du kontakta oss när som helst om du vill granska personuppgifter om dig, få oss att ändra dem, radera dem, upphöra att använda dem för specifika ändamål eller i allmänhet, eller överföra dem till dig eller till en tredje part. Vi kommer att uppfylla dina önskemål i enlighet med lagen.

 • För att skydda personuppgifter om dig:

Även om vi inte kan lova absolut skydd för dina personuppgifter, kan vi lova att vi använder och kommer att fortsätta att använda ett brett spektrum av medel och åtgärder som syftar till att säkerställa att dina personuppgifter är säkrade.

Vår fullständiga integritetspolicy

1. Omfattning?

Denna Policy beskriver vilken typ av Personuppgifter som Företaget samlar in om fysiska personer, och hur det samlar in dem, använder dem, delar dem med tredje part, skyddar dem, behandlar dem osv.

I denna Policy avser ”Personuppgifter” all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller i kombination med ytterligare information som vi har eller som vi har tillgång till.

I denna policy avser ”behandling” av personuppgifter varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, inklusive insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter.

Våra tjänster är avsedda för en allmän publik och riktar sig inte till barn under 18 år. Vi samlar inte medvetet in eller begär information från någon under 18 år eller tillåter medvetet sådana personer att få tillgång till våra tjänster. Om vi får reda på att information om ett barn har samlats in, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera sådan information så snart som möjligt.

2. När samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du använder tjänsterna, använder servicekanalerna och använder webbplatsen. I vissa fall kommer du aktivt att förse oss med personuppgifterna och i andra fall kommer vi att samla in personuppgifterna om dig genom att undersöka och analysera din användning av våra tjänster och/eller våra servicekanaler eller ta emot dina uppgifter från våra tredjepartspartners.

3. Ingen skyldighet att lämna personuppgifter till företaget och dess konsekvenser

Du är inte skyldig att förse oss med några personuppgifter om dig. I vissa fall kommer dock underlåtenhet att tillhandahålla sådana Personuppgifter att hindra Oss från att tillhandahålla Tjänsterna till dig, förhindra din användning av Webbplatsen och/eller orsaka funktionsfel i Tjänsterna och på Webbplatsen.

4. Vilka typer av personuppgifter samlar vi in? Personuppgifter som vi samlar in vid varje besök på webbplatsen:

denna information omfattar loggar över onlineaktiviteter, trafikinformation (inklusive, utan begränsning, IP-adress, åtkomsttid, åtkomstdatum, besökta webb- och mobilsidor, använt språk, kraschrapporter för programvara och typ av webbläsare som används, information om den enhet du använde). En del av denna information kanske inte identifierar dig personligen och utgör därför inte Personuppgifter.

Personuppgifter som vi får från dig: alla personuppgifter som du lämnar till oss av egen fri vilja när du kontaktar en tredje parts handelsplattform genom oss.

Personuppgifter som du specifikt tillhandahåller för att skickas till tredje parts plattformar för att handla: denna information inkluderar ditt fullständiga namn, telefonnummer och e-postadress.

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter och deras rättsliga grund

Företaget behandlar dina personuppgifter för ett eller flera av de ändamål som anges i detta avsnitt och i enlighet med lämplig rättslig grund.

Företaget kommer inte att behandla personuppgifter om dig om det inte finns en rättslig grund för sådan behandling. De rättsliga grunder enligt vilka Bolaget kan behandla Personuppgifter om dig är följande:

 • Du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Detta avser fall där du specifikt tillhandahåller dina uppgifter via webbplatsen, så att vi kan skicka dem till tredje parts handelsplattform.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som företaget eller en tredje part har. Till exempel i syfte att förbättra våra tjänster eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som företaget omfattas av.

Om du vill få mer information om hur behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som företaget eller en tredje part har, kan du när som helst kontakta oss genom att skicka ett meddelande till e-postadressen.

I följande lista beskrivs de ändamål för vilka vi kan behandla personuppgifter om dig och den rättsliga grunden för sådan behandling:

SyfteRättslig grund
1För att kunna skicka dina uppgifter till tredje part på din begäran i syfte att närma oss digitalt, kan tradingWe samla in personuppgifter om dig för att skicka dem till tredje part, om du specifikt begär det.Du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
2För att svara på dina frågor, förfrågningar och/eller klagomålBearbetning av personuppgifter om dig krävs för att svara på frågor som du har angående din användning av tjänsterna.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som företaget eller en tredje part har.
3För att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter eller rättsliga eller administrativa beslut Vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla våra olika rättsliga skyldigheter.Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som företaget omfattas av.
4För att förbättra våra tjänsterVi kan komma att använda personuppgifter om dig för att förbättra våra tjänster. Sådan behandling kommer bland annat att omfatta kraschloggar eller andra felrapporter som erhållits avseende Tjänster.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som företaget eller en tredje part har.
5För att förhindra bedrägeri, missbruk av våra tjänsterBehandlingen är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som företaget eller en tredje part har.
6För att utföra och upprätthålla olika aktiviteter som stöder tillhandahållandet av Våra TjänsterSådana aktiviteter inkluderar backoffice-funktioner, affärsutvecklingsaktiviteter, strategiskt beslutsfattande, övervakningsmekanismer etc.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som företaget eller en tredje part har.
7För att utföra analyser, inklusive statistiska analyserVi använder olika analytiska åtgärder (inklusive statistiska) för att fatta beslut i olika frågor.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som företaget eller en tredje part har.
8För att skydda våra och tredje parts intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive initiering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk Vi kan behandla personuppgifter om dig för att skydda våra intressen, rättigheter och tillgångar, eller tredje parts, enligt lag, förordning eller avtal, inklusive något av våra villkor och policyer.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som företaget eller en tredje part har.

6. Överföring av personuppgifter till tredje part

Företaget kan också dela Personuppgifter om dig med tredje parter som tillhandahåller Oss tjänster, såsom lagrings- och hostingleverantörer, IP-adressinformation, analys av användarupplevelse och forskning, analytiska, tekniska och diagnostiska tjänster.

Dessutom kan du specifikt begära att vi skickar vissa personuppgifter om dig till tredje parts handelsplattformar. I sådana fall kommer vi att dela de personuppgifter som du tillhandahåller oss för detta ändamål med sådana tredje parter, och deras användning av dina personuppgifter kommer att omfattas av deras egna sekretesspolicyer. Vi kan dela dina personuppgifter med flera handelsplattformar från tredje part.

Företaget kan också dela personuppgifter om dig med sina närstående enheter och affärspartners, som förser det med resurser som gör det möjligt för företaget att berika och förbättra nivån på de tjänster och produkter som det tillhandahåller sina användare.

Företaget kan dela personuppgifter om dig med statliga, lokala, officiella och tillsynsmyndigheter, samt om sådant utlämnande krävs för att skydda våra och tredje parts intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive initiering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Dessutom kan vi lämna ut personuppgifter om dig till potentiella köpare eller investerare av, eller långivare till, bolaget och/eller något bolag inom den koncern som bolaget ingår i, eller i händelse av någon liknande transaktion (inklusive försäljning av tillgångar i bolaget och/eller något bolag inom den koncern som bolaget ingår i), och/eller i samband med någon fusion, omorganisation, konsolidering eller konkurs av bolaget och/eller något bolag inom den koncern som bolaget ingår i.

7. Cookies och tjänster från tredje part

Vi kan använda vissa tjänster från tredje part, t.ex. analysföretag eller företag som levererar annonser på vår webbplats, som också kan använda cookies eller annan teknik, och dessa metoder och leverantörer omfattas av sina egna policyer.

Cookie (som är en liten textfil) installeras på den enhet via vilken du besöker eller får tillgång till webbplatsen. Cookies gör det möjligt att samla in information om dig och ditt beteende, för att förbättra din användarupplevelse, för att komma ihåg dina preferenser och inställningar och för att anpassa och erbjuda dig produkter och tjänster som kan intressera dig. Cookies kan också användas för att samla in statistik och utföra analyser.

Vissa av de cookies som vi kan använda är sessionscookies, som laddas ner tillfälligt till din enhet och finns kvar tills du stänger din webbläsare, medan andra är permanenta cookies, som finns kvar på din enhet efter att du slutat surfa på webbplatsen och kan användas för att hjälpa webbplatsen att komma ihåg dig som en återkommande besökare när du återvänder till webbplatsen.

Typer av cookies:

De cookies som vi kan använda klassificeras enligt deras funktionalitet enligt följande:

Typ av cookieSyfteYtterligare information
Strängt nödvändiga cookiesDessa cookies är absolut nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda de funktioner som du har begärt. Sådana cookies är nödvändiga för att hjälpa din enhet att ladda ner eller strömma information så att du kan navigera runt på webbplatsen, använda dess funktioner och återvända till sidor som du tidigare har besökt.Dessa cookies samlar in personuppgifter om dig, såsom användarnamn och senaste inloggningsdatum, och identifierar dig som inloggad på webbplatsen. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare (sessionscookies).
Cookies för funktionalitetDessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till webbplatsen och gör det möjligt för oss att komma ihåg dina val och preferenser.Dessa cookies överlever stängningen av din webbläsare och finns kvar till deras tillämpliga utgångstid.
Cookies för prestandaDessa cookies används för att tillhandahålla samlad statistik om webbplatsens prestanda och för att testa och förbättra sådan prestanda, i syfte att ge bättre användarupplevelse. Dessutom tillåter de oss att utföra analytiska funktioner på webbplatsen.Dessa cookies samlar in anonymiserade data som inte är relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Dessa cookies är giltiga under olika perioder; vissa raderas när du stänger din webbläsare, medan andra har en obestämd giltighetstid.

Blockering och borttagning av cookies

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera och radera vissa eller alla cookies. Nedan finns länkar till instruktioner om hur du gör detta för några av de mest populära webbläsarna:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Safari

Observera dock att om du gör det kan det hända att vissa eller alla av webbplatsens funktioner inte fungerar som avsett.

MEDDELANDE OM SPÅRNING ONLINE

FÖR NÄRVARANDE STÖDER INTE DENNA TJÄNST SIGNALER OM ATT INTE SPÅRA.

8. Bevarande av personuppgifter om dig

Företaget ska behålla personuppgifter om dig så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifterna enligt denna policy, eller under en längre period som krävs enligt den lagstiftning, reglering, policyer och order som gäller för oss.

Vi kommer att dela din information med tredje parts handelsplattformar under en 12-månadersperiod och med förbehåll för vårt samtycke kommer vi att göra det under ytterligare 12 månader.

För att säkerställa att personuppgifter om dig inte lagras längre än nödvändigt granskar vi regelbundet personuppgifter som lagras av oss för att undersöka om några personuppgifter kan raderas.

9. Överföring av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation

Personuppgifter om dig kan komma att överföras till ett tredje land (dvs. andra jurisdiktioner än den du är bosatt i) eller till internationella organisationer. Under sådana omständigheter ska företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter om dig och för att se till att verkställbara rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

Om du är bosatt i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), observera att dessa skyddsåtgärder och skydd kommer att vara tillgängliga om något av följande uppfylls:

 • Överföringen sker till ett tredjeland eller en internationell organisation som EU-kommissionen har beslutat tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för de Personuppgifter som överförs till den i enlighet med artikel 45.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”).
 • Överföringen sker i enlighet med ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga myndigheter eller organ i enlighet med artikel 46.2 a i GDPR, eller
 • Överföringen sker i enlighet med de standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR. De av EU-kommissionen antagna klausulerna kan läsas på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Du kan begära att företaget ger dig information om de skyddsåtgärder som används för att skydda de personuppgifter om dig som överförs till ett tredje land eller en internationell organisation, genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: [email protected]

10. Skydd av personuppgifter om dig

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för personuppgifter, med beaktande av de risker som behandlingen medför, i synnerhet oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

Vi kan inte garantera, och vi påstår inte heller, att det kommer att finnas felfri prestanda när det gäller sekretessen för dina personuppgifter, och vi kommer inte att vara ansvariga för några indirekta, tillfälliga, följdskador eller straffskador som rör användning eller offentliggörande av personuppgifter om dig inklusive, men inte begränsat till, utlämnande av personuppgifter på grund av överföringsfel, obehörig åtkomst från tredje part eller andra orsaker utanför vår rimliga kontroll.

Vi kan, på grund av rättsliga eller andra skyldigheter utanför vår kontroll, vara skyldiga att överföra personuppgifter om dig till tredje part, t.ex. offentliga myndigheter. Under sådana omständigheter har vi begränsad kontroll över den skyddsnivå som sådana tredje parter tillhandahåller för personuppgifterna om dig.

All överföring av Personuppgifter via Internet kan inte vara helt säker. Därför kan företaget inte garantera skyddet av personuppgifter om dig när de överförs via internet till oss.

11. Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser och/eller applikationer som tillhör tredje part. Företaget kontrollerar inte sådana webbplatser och applikationer, eller insamling och/eller behandling av Personuppgifter om dig av sådana webbplatser och applikationer, och Vi är inte ansvariga för sådana webbplatser och applikationer, eller för deras integritets- och dataskyddspolicyer och aktiviteter. Denna policy gäller inte för åtgärder som vidtas via sådana webbplatser och/eller applikationer.

När du besöker sådana tredje parters webbplatser och/eller applikationer rekommenderar vi att du noggrant granskar deras integritetspolicyer innan du använder sådana webbplatser och/eller applikationer och innan du lämnar ut några Personuppgifter om dig.

13. Dina rättigheter med avseende på personuppgifterna om dig

I allmänhet har du rätt att begära att vi bekräftar om personuppgifter om dig samlas in av oss, att begära att få granska sådana uppgifter, att rätta innehållet om tillämpligt och att radera de personuppgifter som inte längre behövs av oss. Du kan också begränsa ditt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter.

Om du är bosatt inom EES ska du läsa detta avsnitt nedan:

Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som rör dig. För att utöva dessa rättigheter kan du skicka en begäran om att utöva dina rättigheter till följande e-postadress:

Rätt till tillgång

Du har rätt att från Bolaget få bekräftelse på huruvida Personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, tillgång till Personuppgifterna och följande information: (1) syftet med behandlingen; (2) de berörda kategorierna av Personuppgifter; (3) de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka Personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, i synnerhet mottagare i tredje land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller internationella organisationer; (4) om möjligt, den planerade period under vilken Personuppgifterna kommer att lagras, eller, om inte möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period; (5) förekomsten av rätten att från Företaget begära rättelse eller radering av Personuppgifter eller begränsning av behandlingen av Personuppgifter om dig eller att invända mot sådan behandling; (6) rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet; (7) om Personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om dess källa; (8) förekomsten av profilering; och (9) om Personuppgifter överförs till ett tredje land utanför EES eller till en internationell organisation, de lämpliga skyddsåtgärder som gäller för överföringen.

Företaget ska tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas och kan ta ut en rimlig avgift för ytterligare kopior som begärs av dig. Om du gör begäran på elektronisk väg, och om du inte begär något annat, ska informationen tillhandahållas i en allmänt använd elektronisk form.

Rätten att få en kopia av Personuppgifterna ska inte negativt påverka andras rättigheter och friheter. Om begäran skadar andras rättigheter och friheter får företaget därför inte uppfylla din begäran eller göra det på ett begränsat sätt.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av företaget. Med hänsyn till syftet med behandlingen har du rätt att komplettera ofullständiga Personuppgifter om dig, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

Rätt till radering

gäller följande grunder: (a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket de samlades in eller på annat sätt behandlades; (b) du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen; (c) du invänder när som helst, av skäl som hänför sig till din speciella situation, mot behandlingen av personuppgifter om dig som baseras på de legitima intressen som bedrivs av oss eller av en tredje part, och det finns inga överordnade legitima skäl för behandlingen; (d) du invänder mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring; (e) Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; eller (f) Personuppgifterna om dig måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i Europeiska unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som företaget omfattas av.

Denna rättighet är inte tillämplig i den utsträckning som behandlingen är nödvändig (a) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt Europeiska unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som företaget omfattas av; eller (b) för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att företaget begränsar behandlingen av personuppgifter om dig om något av följande gäller: (a) Personuppgifternas korrekthet bestrids av dig, under en period som gör det möjligt för företaget att verifiera korrektheten i Personuppgifterna om dig; (b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna om dig och begär i stället begränsning av dess användning; (c) Företaget inte längre behöver Personuppgifterna om dig för syftet med behandlingen, men Personuppgifterna krävs av dig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; (d) om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts berättigade intressen, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (e) om Personuppgifterna om dig behandlas för direkt marknadsföring, inklusive profilering, i den utsträckning de är relaterade till sådan direkt marknadsföring.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats efter din begäran, ska sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om (a) behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal i vilket du är part, och (b) Behandlingen utförs med automatiserade medel.

När du utövar din rätt till dataportabilitet har du rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från företaget till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt genomförbart. Utövandet av din rätt till dataportabilitet påverkar inte dina och företagets rättigheter enligt din rätt till radering. Dessutom ska rätten till dataportabilitet inte negativt påverka andras rättigheter och friheter.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig som baseras på företagets eller en tredje parts berättigade intressen, inklusive profilering som baseras på sådana berättigade intressen. I sådana fall ska vi inte längre behandla personuppgifterna om dig, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring, inklusive profilering, i den utsträckning som den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifter om dig, utan att det påverkar lagligheten i den behandling som baseras på ditt samtycke innan det återkallades.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som inrättats av en medlemsstat för att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen.

Dina rättigheter med avseende på personuppgifter om dig som beskrivs i detta avsnitt 13 kan begränsas av Europeiska unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som företaget omfattas av.

Vi ska förse dig med den begärda informationen i enlighet med dina rättigheter som beskrivs i detta avsnitt 13 utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad från mottagandet av begäran. Denna period får förlängas med ytterligare två månader om det är nödvändigt med hänsyn till hur komplicerade och många ansökningarna är. Vi ska informera dig om en sådan förlängning inom en månad från mottagandet av din begäran, tillsammans med skälen till förseningen.

Den information som begärs enligt dina rättigheter som beskrivs i detta avsnitt 13 ska tillhandahållas kostnadsfritt, om inte annat anges i detta avsnitt 13. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär, får vi antingen (a) ta ut en rimlig avgift, med beaktande av de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller meddelandet eller vidta den begärda åtgärden, eller (b) vägra att tillmötesgå begäran.

Företaget kan kräva att du tillhandahåller ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta din identitet för att uppfylla din begäran enligt dina rättigheter som beskrivs i detta avsnitt 13, om vi har rimliga tvivel om identiteten hos den fysiska person som gör begäran.

12. Ändringar av denna policy

Vi kan från tid till annan ändra villkoren i denna policy. När vi ändrar denna policy kommer vi att meddela dig om sådana ändringar genom att publicera den uppdaterade policyn på webbplatsen. När vi gör betydande ändringar i denna policy kommer vi dessutom att sträva efter att informera dig om sådana ändringar via kommunikationsmedel som vi anser är rimligt lämpliga för att informera dig om sådana ändringar och genom att publicera ett meddelande om sådana ändringar på webbplatsen. Om inget annat anges träder alla ändringar i kraft när den uppdaterade Policyn publiceras på vår Webbplats.